Null Kallappanna Awade Jawahar Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd.,Hupari-Yalgud


Reg. Office


Hupari-Yalgud 416203
Tal.Hatkanangale,Dist.Kolhapur.
Phone No.(0230)  2450402 to 2450406
Email ID : kprjsssk@gmail.com